projekt METAMORFÓZY

ZUZU HUDEK

Projekt METAMORFÓZY vznikol na základe udeleného
tvorivého štipendia FPU scénickej a kostýmovej výtvarníčke Zuzu Hudek.

Zámerom projektu je v úzkej spolupráci s performerom hľadať hranice materiálov a konceptuálnych možností vopred vytvorených kostýmov a objektov. Cieľom bolo vytvoriť kostýmy a objekty, ktoré počas predstavenia prechádzajú vývinom - metamorfózou – vplyvom, svetla, pohybu, zvuku menia svoj význam, formu, obsah, farbu, svetlo, rýchlosť, rytmus, kinetiku, starnú, rozpadávajú sa, vädnú, opadávajú atď. Kostým a objekt ako základný koncept, vyjadruje nejaký proces - úzkosť, znovuzrodenie, oslobodenie, vzťahy, rozpad, chorobu, starnutie, opotrebovanie, zmenu pohlavia atď. Výstupom tvorivého procesu bude niekoľko krátkych pohybových performancií.

Koncept, kostýmy a objekty : ZUZU HUDEK
Choreografia a tanec: Daniel Raček, Magdaléna Takáčová, Barbora Janáková, Soňa Kúdeľová

Miesto a dátum prezentácie: Nová Cvernovka - Telocvičňa, 18.10. 2021

Ďakujem Platforme pre súčasný tanec – PlaST menovite Maji Hriešik a Soni Kúdeľovej za pomoc a poskytnutie priestoru Telocvične v Novej Cvernovke na tvorbu a skúšky.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Photos by: Simona Babjaková

Work in progress video : 

 

 

final presentation - short trailer 

Načítavam ...