Bábka

BÁBKA

Divadlo bez domova 

Pohybové predstavenie Bábka, v ktorom herci a herečky umelecky tvoria s bábkou v životnej veľkosti, prináša na javisko tému samoty a osamelosti. Existuje samota v preplnených uliciach veľkomesta? Cítia sa byť bezdomovci osamelí? Ako sa so samotou vysporiada človek s postihnutím? V inscenácii účinkujú ľudia žijúci na ulici, telesne postihnutí a ľudia s psychiatrickou diagnózou.
Réžia: Patrik Krebs
Dramaturgia: Uršuľa Kovalyk
Scéna a kostýmy: Zuzu Hudek
Hudba: Oskar Rózsa

Hrajú: ľudia bez domova, telesne postihnutí a ľudia so psychiatrickou diagnózou

video z celého festivalu ERROR, predstavenie bábka je v minúte  4:06

 

Error Festival 2013 from Benjamin Richards on Vimeo.