Hladká Hrana

Réžia: Marta Poláková

Choreografia: Marta Poláková a interpreti

Scenár a pohybová asistencia: Zuzana V. Očenášová

Hudba: Michal Novinski a Oskar Rózsa

Kostýmy a scéna: Zuzu Hudek

Svetelný dizajn: Robert Polák

Premiéra : 13.12. 2009, Mestské Divadlo P.O. Hviezdoslava, Bratislava

 

Hladká hrana je o domove. Šesť postáv sa v jeden namáhavý deň plný zvratov stretne okolo jedálenského stola a zisťuje, že rodinný stôl nikdy nie je okrúhly. Keď príde smrť, čas sa zrýchli. Hry odpadnú, masky sa odlúpnu. Vesmíry rodičov, detí, partnerov a súrodencov do seba s rachotom narazia. Keď sa deň končí, niektoré z postáv sú, ako to už býva, navždy zmenené. Medzi doma a vonku, medzi potrebou slobody a potrebou byť s niekým je totiž dosť hladká hrana.

Poláková vytvorila Hladkou hranou neobyčajnú rodinnú ságu. Pracuje s archetypmi, pohráva sa so stereotypmi, spochybňuje spoločenské konštanty, reálne vzťahy prepletá s impresiami. Priznáva hrany či hranice medzi rodinnými príslušníkmi, rovnako ako medzi spoločenskými stereotypmi... Inscenácia sa tak stáva viac, ako len zaujímavým tanečným či nonverbálnym divadlom. Je originálnou intímnou výpoveďou o ženskom pohľade na svet.

Pozitívne hodnotím výtvarnú a hudobnú zložku inscenácie. Základným scénickým prvkom je stôl, okolo ktorého prebieha život-od zrodu po smrť. Kolekcia lámp z hrncov metaforický priestor vhodne-žensky-uzemňuje. Kostýmy veľmi jemne oscilujú medzi reálnym civilom a metaforou príbehu.  (Oleg Dlouhý, KOD – konkrétne o divadle)

Tanečníkom pomáha okrem ich pohybu aj scénografia. Priestor sa uvoľňuje a zapĺňa podľa toho, či v tej ktorej chvíli dominuje tanec alebo je dôraz kladený na príbehovosť. (Dáša Čiripová,  Salto - časopis o pohybovom a alternatívnom divadle)

 

Photo by Noro Knap

18.jpg
20.jpg
21.jpg
32.jpg
36.jpg
42.jpg
46.jpg
49.jpg
53.jpg
59.jpg
63.jpg
65.jpg
69.jpg
71.jpg
82.jpg
85.jpg
87.jpg
88.jpg
91.jpg
01.jpg
02.jpg
05.jpg
09.jpg
12.jpg