Jablko

Námet, réžia a choreografia: Šárka Ondrišová

Scenár: Šárka Ondrišová, Lucia Blašková

Dramaturgia a režijná spolupráca: Lucia Blašková

Hudba : Jozef Vlk

Scéna : Šárka Ondrišová, Marek Hollý

Kostýmy, rekvizity, masky: Zuzu Hudek

Svetelný dizajn: Róbert Polák

 

 

Jablko v sebe spája tanec, hudbu, hovorené slovo a využíva pritom prvky fyzického divadla.

Sleduje archetypy mužov a žien, vytvára mozaiku kozmickej hry protikladov, mozaiku symbolického „jablka“ roztrúseného naprieč dejinami. Sprievodcom šiestich postáv v prítomnosti, v antike aj v raji, je  sám Všemohúci.

„Jablko je divadelná esej o bizarnom svete mužov, o bizarnom svete žien, o ich silách, o slabostiach, o pokušeniach, láskach a samotách. Miestami je to vtipné, väčšinou vážne, vždy plné jemnej krásy a tanečnej bravúry. V prítmí sály sa prepadáme do zvláštneho sna, nie veľmi radi sa z neho na konci budíme.“ (.týždeň, 2009)

 

 

Photo by Noro Knap

Jablko08.jpg
Jablko09.jpg
Jablko10.jpg
Jablko11.jpg
Jablko12.jpg
Jablko13.jpg
Jablko14.jpg
Jablko15.jpg
Jablko16.jpg
Jablko17.jpg
Jablko18.jpg
Jablko19.jpg
Jablko20.jpg
Jablko21.jpg
Jablko22.jpg
Jablko01.jpg
Jablko02.jpg
Jablko04.jpg
Jablko05.jpg
Jablko06.jpg
Jablko07.jpg